OHLÁŠKY 12. června 2022 – slavnost Nejsvětější Trojice

12. června 2022 – slavnost Nejsvětější Trojice

V pondělí je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně

  • Sbírka pro salesiány činila 5 700Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes v neděli 12. 6. odpoledne od 15 hod. bude smažení vaječiny  na hřišti za kostelem. Doneste si vajíčka – chleba, nápoje a ostatní zajištěno.