OHLÁŠKY 4. dubna 2021 – Neděle Zmrtvýchvstání Páně

4. dubna 2021 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Celý týden slavíme velikonoční oktáv

V pondělí velikonoční je mše sv. jen v 8.30 hod.

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Dnes je sbírka na bohoslovce salesiány.

Přejeme všem farníkům požehnané velikonoční svátky.