OHLÁŠKY 28. března 2021 – Květná (pašijová) neděle

28. března 2021 – Květná (pašijová) neděle

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Sbírka na opravu střechy kostela činila 11 125 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Zpovídá se 15 min. před každou mší sv.
  • Na velikonoční obřady a v neděli mohou přijít jen ti, kdo mají rezervaci. Přihlaste se na službu lektora a na čtení pašijí během obřadů.