OHLÁŠKY 11. dubna 2021 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

11. dubna 2021 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Sbírka na bohoslovce salesiány činila 5 500,-Kč. Sbírka na opravy chrámů ve Sv. zemi (pokladnička) 3 900,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!