OHLÁŠKY 4. července 2021 – 14. neděle v mezidobí

4. července 2021 – 14. neděle v mezidobí

V pondělí 5. 7. je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy – mše sv. je v 8.30 hod.

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Můžete zaplatit předplatné za časopis Okno.