OHLÁŠKY 27. června 2021 – 13. neděle v mezidobí

27. června 2021 – 13. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

V úterý je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

V sobotu je svátek sv. Tomáše, apoštola

  • Sbírka na opravu střechy činila 9 000Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Můžete zaplatit předplatné za časopis Okno.
  • V pondělí 5.7. na slavnost sv. Cyrila a Metoděje je mše sv. v 8.30 hod.