OHLÁŠKY 11. července 2021 – 15. neděle v mezidobí

11. července 2021 – 15. neděle v mezidobí

V úterý je po mši půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je bl. Hroznaty, mučedníka.

Ve čtvrtek je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

V pátek je svátek Výročí posvěcení katedrály v Ostravě

  • Můžete zaplatit předplatné za časopis Okno.
  • Příští neděli je sbírka na opravu střechy kostela.
  • Stále v kostele platí hygienická opatření – používejte desifenci a noste respirátor.