OHLÁŠKY 24. října 2021- 30. neděle v mezidobí

24. října 2021 – 30. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů – mše sv. nebude.

V pátek je památka bl. Michala Ruy, kněze

  • Dnes je sbírka na  misie.
  • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendář 300 Kč.(150Kč)
  • Ve čtvrtek nebude mše sv.
  • V pondělí 1. 11. –  na slavnost Všech svatých bude mše sv. v 16.30 hod.