OHLÁŠKY 24. května 2020 – 7. neděle velikonoční

24. května 2020 – 7. neděle velikonoční

V úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze

Příští neděli je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO;

  • Sbírka na splátku půjčky činila 16 160,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Příští neděli je sbírka na Diecézní charitu.
  • Stále platí během bohoslužby hygienická i liturgická omezení.
  • Kalendář pro úmysly mší sv. je skoro prázdný.