OHLÁŠKY 31. července 2022 – 18. neděle v mezidobí

31. července 2022 – 18. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

V pátek je první v měsíci

V sobotu je svátek Proměnění Páně