OHLÁŠKY 7. srpna 2022 – 19. neděle v mezidobí

7. srpna 2022 – 19. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Dominika, kněze

V úterý je svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Ve čtvrtek je památka sv. Kláry, panny