OHLÁŠKY 24. července 2022 – 17. neděle v mezidobí

24. července 2022 – 17. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek sv. Jakuba, apoštola

V úterý je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Gorazda a druhů

V pátek je památka sv. Marty, Marie a Lazara