OHLÁŠKY 23.srpna 2020 – 21. neděle v mezidobí

23. srpna 2020 – 21. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek sv. Bartoloměje, apoštola

V úterý je památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Moniky

V pátek je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

V sobotu je památka Umučení sv. Jana Křtitele