OHLÁŠKY 23. ledna 2022 – 3. neděle v mezidobí

23. ledna 2022 – 3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova

V pondělí je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

V úterý je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

V pátek je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

V neděli 30.1. je slavnost sv. Jana Boska – pouť

  • Dnes je sbírka na biblický apoštolát. Sbírka na opravu kostela činila 12020,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve středu 26.1. v 11 hod. je pohřeb (mše sv.) paní Marty Hrdličkové.