OHLÁŠKY 23. května 2021 – slavnost Seslání Ducha svatého

23. května 2021 – slavnost Seslání Ducha svatého

V pondělí je slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Filipa Neriho, kněze

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

V neděli je slavnost Nejsvětější Trojice

  • Sbírka na opravu střechy kostela činila 7450,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Tuto neděli je sbírka pro salesiány.
  • V úterý 25. 5. v 9.15 hod. je diecézní setkání seniorů v katedrále.
  • Odpoledne v 15 hod. jste zváni na smažení vaječiny na dvoře za kostelem. Přineste si vejce dle vlastní spotřeby. Ostatní bude zajištěno.