OHLÁŠKY 30. června 2019 – 13. neděle v mezidobí

30. června 2019 – 13. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola

Ve čtvrtek sv. Prokopa, opata

V pátek je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

  • Přání pěkně prožitých prázdnin a dovolených.
  • V pátek je návštěva nemocných.
  • Přinášení obětních darů – nachystat se při konci přímluv.
  • Ve čtvrtek nebude mše sv. – je primice P. Vojtěcha Žvaka v Těrlicku.