OHLÁŠKY 7. července 2019 – 14. neděle v mezidobí

7. července 2019 – 14. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

  • Přání pěkně prožitých prázdnin a dovolených.
  • Vyzvedněte si časopis Okno.
  • Přinášení obětních darů – nachystat se při konci přímluv.
  • Ve středu 10. července v 11 hod. je pohřeb paní Elišky Barabášové.