OHLÁŠKY 23. června 2019 – 12. neděle v mezidobí

23. června 2019 – 12. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V pondělí je slavnost Narození sv. Jana Křtitele

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

V sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

  • Sbírka na splátku půjčky činila 10 825,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Poděkování za dar od poutníků na Sv. Hostýn.
  • Pozvání na kněžské svěcení jáhna Jiřího Klose a Vojtěcha Žvaka v sobotu 29. 6. v 9.30 hod. v ostravské katedrále. Primice jsou 4. a 6. července.