OHLÁŠKY 3. února 2019 – slavnost sv. JANA BOSKA, pouť

3. února 2019 – slavnost sv. Jana Boska, pouť

V úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice

Po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

  • Odpoledne je v 15 hod. požehnání a bude následovat posezení v jídelně střediska.
  • Nabídka pro manžele – kurz manželské večery od února.(plakátek)
  • Posvěcení kostela budeme slavit v neděli 24. února.