OHLÁŠKY 10. února 2019 – 5. neděle v mezidobí

10. února 2019 – 5. neděle v mezidobí

V pondělí je Panny Marie Lurdské a světový den nemocných

Mše svaté v úterý, ve středu a ve čtvrtek nebudou.

  • Děkuji všem, kteří přispěli něčím na pohoštění o pouti.
  • Příští neděli bude sbírka na splátku půjčky.
  • Další neděli bude sbírka na „Svatopetrský haléř“
  • Posvěcení kostela budeme slavit v neděli 24. února.