OHLÁŠKY 27. ledna 2019 – 3. neděle v mezidobí

27. ledna 2019 – 3. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace

V pátek je první v měsíci – návštěva nemocných

V sobotu svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

  • Sbírka na splátku půjčky činila 11 720,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Nabídka pro manžele – kurz manželské večery od února.(plakátek)

Pouť sv. Jana Boska budeme slavit v neděli 3. února. Odpoledne bude v 15 hod. požehnání a bude následovat posezení v jídelně střediska