OHLÁŠKY 3. října 2021 – 27. neděle v mezidobí

3. října 2021 – 27. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Františka z Assisi

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové

  • Sbírka na církevní školy činila 5 600Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendář 300 Kč.(150Kč)
  • Pozvání na sdílení nad biblí. Sedm setkání hodinu týdně ve skupince po třech. Po mši sv. zůstaňte na informační setkání.