OHLÁŠKY 10. října 2021 – 28. neděle v mezidobí

10.  října 2021 – 28. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

V sobotu je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska

  • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendář 300 Kč.(150Kč)
  • Pozvání na sdílení nad biblí. Sedm setkání hodinu týdně ve skupince po třech. Zájemci po mši sv. zůstaňte na informační setkání.