OHLÁŠKY 26. září 2021 – 26. neděle v mezidobí

26. září 2021 – 26. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Vincence z Paula,kněze

V úterý je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona  českého národa

Ve středu je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Ve čtvrtek je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

V pátek je památka sv. Terezie o Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

V sobotu je památka sv. andělů strážných

  • Mše sv. na slavnost sv. Václava, bude jako každé úterý v 16.30 hod.
  • Sbírka na opravu střechy kostela činila 9 330Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnes je sbírka  na církevní školy.
  • Pozvání na sdílení nad biblí. Sedm setkání hodinu týdně ve skupince po třech. Příští neděli po mši sv. informační setkání.