Ohlášky 3. prosince – 1. neděle adventní

3. prosince – 1. neděle adventní

Svátky v týdnu:

Čt Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Ne 1. neděle adventní

Pořad bohoslužeb

St Památka sv. Mikuláše, biskupa

Čt Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Pá Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO
HŘÍCHU

Ne 8,30 hodin a 10,15 hodin

 

Prožíváme dobu adventní, ve které církev doporučuje zvláště v rodinách modlitbu sv. Růžence.  Doporučuji také zvláště v době adventní využívat farní knihovnu a přečíst alespoň jednu duchovní knihu.

V kostele je nově k dispozici dětský křesťanský časopis „Nezbeda“. Součástí je i příloha pro předškolní děti „Cvrček“. Vyšlo nové číslo.

Nezapomeňte si brát také časopis havířovských farností „Maranna“.

V zákristii je možné si zakoupit kalendáře na postavení na příští rok. Cena za jeden je 80 Kč.

 

Velice děkuji za předvánoční úklid kostela.

Setkání farní rady proběhne ve čtvrtek 7. 12. hned po mši svaté cca v 17,15 hodin.