OHLÁŠKY 3. listopadu 2019 – 31. neděle v mezidobí

3. listopadu 2019 – 31. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky

  • Sbírka na misie činila 6 800,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Do 8. 11. je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci .
  • Dušičková pobožnost na hřbitově je v neděli 3. listopadu v 15 hod.