OHLÁŠKY 10. listopadu 2019 – 32. neděle v mezidobí

10. listopadu 2019 – 32. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Martina, biskupa

V úterý je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je památka sv. Anežky České, panny

  • Příští neděli je sbírka na splátku půjčky. Další neděli sbírka na Bibli.
  • Můžete si zakoupit kalendáře na příští rok 2020. Časopis Okno.
  • Od příští neděle se budou zapisovat úmysly mší sv. na rok 2020.
  • Velký úklid kostela je ve čtvrtek 21. listopadu od 8 hod.