OHLÁŠKY 3. března 2019 – 8. neděle v mezidobí

3. března 2019 – 8. neděle v mezidobí

V úterý po mši sv. bude půlhodinová tichá adorace

Ve středu je Popeleční středa – den přísného postu (půst újmy a půst od masa). Při mši se bude udělovat popelec.

  • Sbírka na „Svatopetrský haléř“ činila 9 970,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V pátek   8. března je v 10 hod. mše sv. v penzionu Luna.
  • Křížovou cestu se modlíme v pátek v 16 hod. (růženec začíná v 15.30 hod.) a v neděli v 15.00 hod.- přihlaste se zájemci o vedení modlitby.