OHLÁŠKY 10. března 2019 – 1. neděle postní

10. března 2019 – 1. neděle postní

V úterý po mši sv. bude půlhodinová tichá adorace

Ve středu je výroční den zvolení papeže Františka

  • Příští neděli bude sbírka na splátku půjčky.
  • Křížovou cestu se modlíme v pátek v 16 hod. (růženec začíná v 15.30 hod.) a v neděli v 15.00 hod.- přihlaste se zájemci o vedení modlitby.