OHLÁŠKY 24. února 2019 – slavnost Posvěcení kostela

24. února 2019 – Slavnost Posvěcení kostela

V úterý po mši sv. bude půlhodinová tichá adorace

V pátek je první v měsíci – návštěva nemocných.

  • Dnes je sbírka na „Svatopetrský haléř“
  • Čekají nás volby do nové farní a ekonomické rady farnosti.
  • Poděkování všem, kteří se zapojují do aktivit farnosti.