OHLÁŠKY 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V pátek je památka sv. Vincence z Paula, kněze

V sobotu slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

  • V sobotu 28. září na sv. Václava bude mše sv.v 8,30 hod.
  • Dnes je sbírka na církevní školy.
  • Sbírka na splátku činila 12 030,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Můžete si rozebrat obrázky P.Henkese, vydané k jeho blahořečení.Dále u nástěnky jsou materiály na kontaktní centra na pomoc osobám ohroženým domácím násilím.