OHLÁŠKY 22. 8. 2021 – 21. neděle v mezidobí

22. srpna 2021 – 21. neděle v mezidobí

V úterý je svátek sv. Bartoloměje, apoštola

V úterý po mši půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

V pátek je památka sv. Moniky

V sobotu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

  • Sbírka na opravu střechy kostela činila 8 840,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V sobotu 11. září bude brigáda na odstranění stávajícího střešního šindele.
  • V neděli 12. září bude od 15 hod. farní odpoledne. Požehnání a posezení na středisku (nic nemohlo být o pouti ani o posvěcení kostela).
  • V sobotu 18. září je pouť do Brna-Žabovřesk a do Rajhradu. Zájemci hlaste se u paní varhanice Jany Reichenbachové.