OHLÁŠKY 22. 5. 2022 – 6. neděle velikonoční

22. května 2022 – 6. neděle velikonoční

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně

  • Sbírka na opravy kostela činila 9 720 Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Dnes je sbírka na pronásledované křesťany.
  • V sobotu 28. 5. v 10 hod. je svatba Edmunda Žigi a Mariky Lévayové.