OHLÁŠKY 28. dubna 2019 – 2. neděle velikonoční

28. dubna 2019 – 2. neděle velikonoční

Svátky v týdnu

V pondělí je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. církve, patronky Evropy

Ve středu sv. Josefa, dělníka

Ve čtvrtek sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

V pátek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  • Pouť na Sv. Hostýn bude v sobotu 1.6. (250,-Kč) – přihlášky paní Kusákové.
  • Zvolení členové farní rady: Jindřich Honěk, Zdeňka Kohoutová, Marie Kusáková, Jana Reichenbachová, Václav Reichenbach a Blanka Weissová. Členové ekonomické rady: Lukáš Čadan, Vladimír Pilárik a Radovan Wilczek.
  • Dnes je sbírka na bohoslovce. Sbírka na splátku půjčky činila 15 630,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V měsíci květnu budou májové pobožnosti 15 minut před mší svatou.