OHLÁŠKY 21. dubna 2019 – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

21. dubna 2019 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

V úterý po mši sv. bude půlhodinová tichá adorace

  • Dnes je sbírka na splátku půjčky.
  • Zítra – pondělí v oktávu velikonočním je mše sv. jen 8.30 hod.
  • Poděkování všem, kdo v kostele pomohli při velikonočních obřadech nebo jejich přípravě.

Přeji všem farníkům požehnané velikonoční svátky. Aleluja.