OHLÁŠKY 5. května 2019 – 3. neděle velikonoční

5. května 2019 – 3. neděle velikonoční

V pondělí je svátek sv. Dominika Savia

  • Pouť na Sv. Hostýn bude v sobotu 1.6. (250,-Kč) – přihlášky paní Kusákové.
  • Sbírka na bohoslovce       činila 4 100,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Příští neděli je sbírka na podporu prorodinných aktivit v diecézi.
  • V měsíci květnu jsou májové pobožnosti 15 minut před mší svatou.
  • Ve středu 8. května nebude mše sv.