OHLÁŠKY 28. června 2020 – 13. neděle v mezidobí

28. června 2020 – 13. neděle v mezidobí

V pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

V pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola

V sobotu je sv. Prokopa, opata

V neděli je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.

  • Sbírka na splátku půjčky činila 10 320,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Byla to poslední splátka 25 000,- Kč. Po 12 letech jsme splatili půjčku od biskupství na stavbu fary v celkové výši 4 125 000,-Kč.
  • Dnes je sbírka na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
  • Stále platí během bohoslužby některá hygienická i liturgická omezení.
  • Začaly bohoslužby v kapli PM Pomocnice ve městě v sobotu v 16.30 hod
  • Pořad bohoslužeb přes prázdniny je stejný. Změny jsou u sv. Anny.