OHLÁŠKY 5. července 2020 – slavnost sv. Cyrila a Metoděje

5. července 2020 – slavnost sv. Cyrila a Metoděje,

patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

V sobotu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

  • Sbírka na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí činila 3 400,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Stále platí během bohoslužby některá hygienická i liturgická omezení.
  • Začaly bohoslužby v kapli PM Pomocnice ve městě v sobotu v 16.30 hod
  • Pořad bohoslužeb přes prázdniny je stejný. Změny jsou u sv. Anny.
  • Každý druhý pátek se uklízí po mši sv. kostel. Prosím, aby se přihlásili ženy, které by pomohli s úklidem.