OHLÁŠKY 21. června 2020 – 12. neděle v mezidobí

21. června 2020 – 12. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Josefa Kafassa, kněze

Po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  • Tuto neděli je sbírka na splátku půjčky.
  • Příští neděli je sbírka na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
  • V pondělí 22. 6. ve 13.00 hod. pohřeb pana Jaroslava Kmeťa
  • Stále platí během bohoslužby některá hygienická i liturgická omezení.
  • Od soboty 27. června začnou bohoslužby v kapli PM Pomocnice ve městě.