OHLÁŠKY 28. července 2019 – 17. neděle v mezidobí

28. července 2019 – 17. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V pondělí je památka sv. Marty

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Ve čtvrtek je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč.církve

Pátek je první v měsíci. Návštěva nemocných.

  • Sbírka na splátku půjčky činila 11 330,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Zbývá ještě rok splácení, tj. zbývá splatit už jen 300 tisíc.