OHLÁŠKY 21. července 2019 – 16. neděle v mezidobí

21. července 2019 – 16. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény

V úterý je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, apoštola

V pátek je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P.Marie

V sobotu je památka sv. Gorazda a druhů

  • Dnes je sbírka na splátku půjčky.
  • V týdnu nebude mše sv. ve středu. Pohřeb salesiána P. Jana Komárka
  • Příští neděli je u sv. Anny pouť – mše sv. je v 9.00 hod.