OHLÁŠKY 4. srpna 2019 – 18. neděle v mezidobí

4. srpna 2019 – 18. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V úterý je svátek Proměnění Páně

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve čtvrtek je památka sv. Dominika, kněze

V pátek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,patr.Evr.

V sobotu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

  • V pátek 9. 8. v 10 hod. je mše sv. v penzionu Luna