OHLÁŠKY 20. února 2022 – slavnost 20. výročí posvěcení kostela

20. února 2022 – slavnost 20. výročí posvěcení kostela

V úterý je svátek Stolce sv. apoštola Petra

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

  • Zaplaťte předplatné na tento rok pro diecézní časopis Okno.
  • Dnes je sbírka na opravy kostela. Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“ pro papeže, na pomoc potřebným.