Hospodaření farnosti v roce 2018

Statistika a hospodaření za rok 2018

farnosti Havířov – Šumbark

2014 2015 2016 2017 2018
Křty 19 14 25 14 18
Sňatky 0 2 2 0 2
Pohřby 3 5 10 6 7
Dětí v náboženství 15 9 8 8 4
1.svaté přijímání 2 2+2 3 0 4

 

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ:

k   1. 1. 2018 banka: 77 989 Kč   hotovost: 4 086 Kč

k 31. 12. 2018 banka: 152 505 Kč hotovost: 1 060 Kč

 

PŘÍJMY         sbírky                       177    (v tisících Kč)

sbírky na splátku   142

dary                           187

mimořádné dary   115

přeplatek energie   14

nájem fary               27    

Celkem         662

VÝDAJE         odeslané sbírky     57

desátek                       9

zálohy na energie    72

režije                           28

opravy                        25

splátka půjčky     400

Celkem                     591

Zbývá půjčka : 500 tis. (20 splátek)

 

Číslo účtu farnosti: 43- 1214080207/0100