OHLÁŠKY 20. června 2021- 12. neděle v mezidobí

20. června 2021 – 12. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Josefa Kafassa, kněze

Ve čtvrtek je slavnost Narození Jana Křtitele

  • Dnes je sbírka na opravu střechy kostela.
  • Oznámení o církevním sňatku: Michal Mázl, bytem Havířov-Šumbark, uzavře círk. sňatek s Eliškou Kratochvílovou 3.7.2021 ve Veselí n./M.
  • V našem kostele dne 26. 6. 2021 uzavře círk. sňatek Tomáš Biháry a Barbora Hodečková.
  • Ve středu 23. června v 9.00 hod. bude v kapli P.Marie Pomocnice ve městě promítám film FATIMA. Všichni jste srdečně zváni.