OHLÁŠKY 19. září 2021 – 25. neděle v mezidobí

19. září 2021 – 25. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Ondřeje Kim Tae-goňa, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

V úterý je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

V úterý po mši půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  • Mše sv. na slavnost sv. Václava, bude jako každé úterý v 16.30 hod.
  • Dnes je sbírka na opravu střechy kostela. Příští neděli na církevní školy.
  • Poděkování brigádníkům na střeše kostela.
  • Poděkování ženám, které připravovali pohoštění na farní odpoledne – nachystaly pro všechny, ale ne všichni přišli.