OHLÁŠKY 26. května 2019 – 6. neděle velikonoční

26. května 2019 – 6. neděle velikonoční

Svátky v týdnu

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně

V pátek je svátek Navštívení Panny Marie.

V sobotu je památka sv. Justina, mučedníka

  • Pouť na Sv. Hostýn bude v sobotu 1. června. Mše v kapli není.
  • Tuto neděli je mimořádná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
  • Příští neděli 9. června je slavnost Seslání Ducha svatého. Odpoledne v 15 hod. bude na hřišti za kostelem smažení vaječiny.