OHLÁŠKY 19. května 2019 – 5. neděle velikonoční

19. května 2019 – 5. neděle velikonoční

Svátky v týdnu

V pondělí je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V pátek je slavnost Panny Marie, Pomocnice křesťanů

V kapli ve městě bude slavnost slavena v sobotu 25.5.

  • Pouť na Sv. Hostýn bude v sobotu 1.6. (250,-Kč) – přihlášky paní Kusákové.
  • Tuto neděli je sbírka na splátku půjčky. Diecézní sbírka na prorodinné pastorační aktivity činila 4 900,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Příští neděli je mimořádná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.