OHLÁŠKY 26. července 2020 – 17. neděle v mezidobí

26. července 2020 – 17. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Gorazda a druhů

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Marty

V pátek je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

V sobotu je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

  • Modleme se, aby se dále nešířila nemoc covid-19.