OHLÁŠKY 19. července 2020 – 16. neděle v mezidobí

19. července 2020 – 16. neděle v mezidobí

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je svátek sv. Marie Magdalény

Ve čtvrtek je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

V sobotu je svátek sv. Jakuba, apoštola

  • Stále platí během bohoslužby některá hygienická i liturgická omezení.